Meer resultaat van uw medewerkers? De Productiviteitskaart van PnA rapporteert de gewerkte uren, het aantal opgenomen uren verlof, het aantal arbeidsongeschikte uren en overuren.

De Digitale Productiviteitskaart

Snel voldoen aan regels Balansverplichtingen (IFRS), Wet Poortwachter, Nieuwe Ziektewet en Vakantiewetgeving (verjaring vakantiedagen)

Lagere verzekeringspremies voor verzuim en arbeidsongeschiktheid

Geen juridische problemen meer door goede vastlegging van afspraken

Is goedkoper dan het bijhouden van een Excelsheet door een medewerker
(20 administratieve uren pw/p40 medewerkers)

Regelt wel een bedrijfsarts maar geen arbodienstkosten meer

Geen ICT beheer nodig

Maakt het managen van Het Nieuwe Werken gemakkelijk

Demo | De Digitale Productiviteitskaart